افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) ستونی فقط برای شهدا ********************* دیروز از هر چه بود گذشتیم ، امروز هر چه بودیم دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود ********************* همه مردم شهر بانگ برداشته اند،كه چرا سیمان نیست و كسی فكر نكرد كه چرا ایمان نیست. و زمانی شده است كه به غیر از انسان،هیچ چیز ارزان نیست ******************** الهم عجل لولیک الفرج .... گر نیایی فقیر میمیرم .... ******************** آدم در این دیار دلش جای دیگری‌ست این خاک کربلای معلای دیگری‌ست با هر نسیم مرده دلی زنده می‌شود آری دمش مثال مسیحای دیگری‌ست این سوی دشت مقتل مردی که بی سر است آن سوی دشت مقتل سقای دیگری‌ست خون شهید در همه جا موج می‌زند اینجا فرات نیز به معنای دیگری‌ست خاکش چقدر بوی عجیبی گرفته است این پهنه خاکبوس قدم‌های دیگری‌ست اینجا چقدر با همه جا فرق می‌کند اینجا شلمچه نیست که دنیای دیگری‌ست ********************* چـــرا از شهیــدان عقــب مانده ایم؟ سپیــده زد و رنـگ شـب مانده ایم؟ شهیدان کـه بودنـد و ماکیـستیــم ! مگـر بـا شهیـدان نمی زیسـتیم ؟ ********************* ای آب نـدیـده ، آبـی شــده هــا بـی جبهــه وجنـگ،انقــلابی شــده هــا مــدیون شبِ حملهء جـانبازانید ای بر ســر سفـره ،آفتــابی شــده هــا ********************* شهـادت ،بـال نمـی خـواهـد ! حـال مـی خـواهـد .. بـال را پـس از شهـادت میدهنـد نـه پیـش از آن.. ********************** مـن کـجا و بـا شهیـدان زنـدگی ؟ مـن کـجـا و قـصـه ی رزمـنـدگی ؟ مـن کــجــا و دیــدنِ وجــهِ خــدا ؟ مـن کـجا و جـمـع اعلام الـهدی ؟ با همه بیچارگی تنهــــــــا شدم ! مـن سفیـر بـهـترین یـاران شدم ! هـر وقت احسـاس غریبـی میکنم بـا شهـیـدان عـشق بـازی مـیکنم ********************** یاد آن روز بخیرِِ‌،این همه دیوارنبود این‌ چنین‌ بر رخ‌ دل‌، گرد غم‌ یار نبود چشم،‌بی‌ واسطه‌ آن‌ روزخدارامی‌دید حیف‌ شد چشم‌ دلم‌،لایق‌ دیدار نبود می‌شكستیم‌ پل‌ فاصله‌ راباهر گام‌ بین‌ ما و شهدا فاصله‌ بسیار نبود داغ‌ دل‌ بود و غم‌ جاری‌ ایّام، ولی‌ روی‌ آیینه دل‌ این‌ همه‌ زنگار نبود کربلا بود، خطر بود،خدا با ما بود زندگی‌ بود، ولی‌،این‌ همه‌ تكرار نبود كاش‌ می‌ریخت‌،تمامیّت‌ این‌ فاصله‌ها كاش‌ بین‌ من‌ ودل‌ این‌ همه‌ دیوارنبود **************** هر شهید کربلایی دارد که خاک آن کربلا تشنه خون اوست ، و زمان انتظار می کشد تا پای آن شهید بدان کربلا رسد و آنگاه خون شهید جاذبه ی خاک را خواهد شکست و ظلمت را خواهد درید و معبری از نور خواهد گشود و روحش را از آن ، به سفری خواهد برد که برای پیمودن آن هیچ راهی جز شهادت وجود ندارد... **************** ای كشتـگان عشـق بـرایــم دعـا كنیـد یعنـی نمیشود كه مـرا هم صـدا كنیـد ؟ ایـن دستهـای خستـهء خالی دخیلـتان درد مـرا هـم بــه حُکـمِ اجابـت دوا کنیـد فـریـاد چشمهـای مـرا هیـچ کـس نـدیـد پـس یـک نگـاه محبت به من بیـنوا کنیـد ای مردمان رد شده از هفت شهر عشق رَحمــی بـه ساکنـانِ خَـمِ کوچـه ها کنید کـوچیـده اید!مگـر صبــرتـان کجــاسـت ؟ من میرسم ز ره تو را به خدا پا به پا کنید ایـن کوله بـار حـادثه ،این کــوره راهِ عمـر بـاید عبـور کـرد شهیـدان بـرایـم دعا کنید ********************* ای شهیـدان ! شـما حماسه سرودید و ما به نام شما فقط تــرانه ســرودیـم و نـان درآوردیـــــم بـــرای ایــنکــه بگوییــم باشمابودیــم چقـــدر از خـــودمان ، داستـان درآوردیـم و آبــــــهای جــهان تا از آسیـــاب افتـــاد قلم به دست شدیـم و زبان درآوردیـــم ****************** این رسم مانبودکه زباران جداشویم درهجوم وحشت شب بی صداشویم این عهد ما نبود که در انتهای راه ما بین کوچه ها تک و تنهارهاشویم آن روزهاکه شوق شهادت به سینه بود توفیقمان نبودکه شبیه شما شویم رفتید تا همچو پرستو رها شوید ماندیم ماکه همنفس سرفه هاشویم ای کاش می شدازلبتان ساغری زنیم تا همنشین و هم نفس آل عبا شویم رفتید خوش به حال شما یادمان کنید شاید که با نسیم دعاتان دوا شویم ***************** http://aliasgharghorbany.mihanblog.com 2020-09-16T22:25:15+01:00 text/html 2016-03-29T12:51:07+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) همسر شهید بابایی می گه : http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/657 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">قهربودیم درحال نمازخوندن بود...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">نمازش که تموم شد هنوزپشت به اون نشسته بودم...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">کتاب شعرش رو برداشت وبایه لحن دلنشین شروع کرد به خوندن...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">ولی من بازباهاش قهربودم!!!!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">کتاب وگذاشت کنار...بهم نگاه کردوگفت:</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">"غزل تمام...نمازش تمام...دنیامات،سکوت بین من و واژه هاسکونت کرد!!!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">بازهم بهش نگاه نکردم....!!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">اینبارپرسید:عاشقمی؟؟؟سکوت کردم....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">"گفت:عاشقم گرنیستی لطفی بکن نفرت بورز....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">بی تفاوت بودنت هرلحظه آبم می کند..."</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">دوباره بالبخند پرسید:عاشقمــــــی مگه نه؟؟؟؟؟</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">گفتم:نـــــــه!!!!!</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">گفت:"لبت نه گویدو پیداست می گوید دلت آری...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">که این سان دشمنی یعنی که خیلی دوستم داری..."</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">زدم زیرخنده....و روبروش نشستم....</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">دیگه نتونستم بهش نگم که وجودش چقد آرامش بخشه...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">بهش نگاه کردم و ازته دل گفتم...</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">خداروشکرکه هستی....❤</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; font-size: small; line-height: 21px; text-align: justify;">راوی:همسر شهید بابایی</span> text/html 2016-03-29T12:35:38+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) چه کنیم نماز صبح قضا نشود+پاسخ آیت‌الله بهجت http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/656 <div><br></div><div><b>شیخ ‏نخودکی در وصیت خود به فرزندش می‌گوید: اگر آدمی چهل روز به ریاضت و عبادت بپردازد، ولی یک بار نماز صبح از او فوت شود، نتیجه آن چهل روز عبادت بی‌ارزش خواهد شد.خبرگزاری فارس: چه کنیم نماز صبح قضا نشود+پاسخ آیت‌الله بهجت</b></div><div><b><br></b></div><div><b>&nbsp;مرحوم کلینى و شیخ طوسى و طبرسى از زهرى نقل کرده‌اند که گفت:&nbsp;</b></div> text/html 2016-01-10T08:41:18+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) یادشون گرامی http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/655 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/wcgj_18.jpg" alt=""> text/html 2016-01-10T08:40:50+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) یادشون گرامی http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/654 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/mzvr_16.jpg" alt=""> text/html 2016-01-10T06:20:26+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) حجاب مسئله این است .. http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/653 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.img7.ir/1uj1N.jpg" alt=""> text/html 2016-01-10T06:19:31+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) ایات دختر سه ساله http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/652 <div><br></div><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">این ایات دختر سه ساله است ..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">سوری هست ..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">منتظر باباش بود .&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">اما..</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">وقتی باباش و اوردند و تشیع کردن ..</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دیدن ایات رفت و خودش انداخت روی بدن پدرش و دست انداخت گردن باباش ..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دیگه بلند نشد ..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">دختر بچه از فراق باباش دق کرد .. اونم سه سالش بود ..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">باباش برای دفاع از حرم بی بی سه ساله کربلا و حضرت زینب و برای وطنش رفته بود بجنگه ..&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">خیلی دوست دارم حست و بنویسی برای این دختر سه ساله&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">اگه بخوای باهاش حرف بزنی چی می گی .. ؟؟؟&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">بسم ا ..</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s3.img7.ir/LZPQO.jpg" alt=""> text/html 2016-01-10T06:17:59+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) یادتون باشه .. http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/651 <div><br></div><div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چه مسئول&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چه وزیر&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چه وکیل&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چه نماینده&nbsp;</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">چه مردم عادی&nbsp;</span></div><div>چه اقا زاده ها&nbsp;</div><div><div style="text-align: start;">چه سرمایه دارها ..&nbsp;</div><div style="text-align: start;">همه و همه&nbsp;</div><span style="font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">زن و مرد ...</span></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/6pe6_3c4c08f7f98937ff1.jpg" alt=""> text/html 2016-01-10T06:15:01+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) درد دل .. http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/649 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/isw7_500x1126_1452303082070980.jpeg" alt=""> text/html 2016-01-06T08:54:38+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) ۱۰ توصیه رهبر انقلاب درباره‌ی نماز ♥•٠·˙ http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/648 <br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۱. برای حضور قلب در نماز تمرین کنیم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۲. معنای کلمات نماز را بدانیم.</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۳. مستحبات نماز، حضور قلب را افزایش می‌دهد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۴. نماز را با اخلاص بجا آورید نه از روی ریا</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۵. مراقب باشیم نماز بی‌توجه قساوت قلب می‌آورد</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۶. در جوانی خود را به خوب نماز خواندن عادت دهید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۷. نباید نماز را سبک بشماریم</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۸. نماز را اول وقت بخوانید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۹. نماز را به جماعت و در مسجد بخوانید</span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);"><span style="font-size: 12px; line-height: 25px; text-align: justify; background-color: rgb(246, 246, 246);">۱۰. تا می‌توانید نافله بخوانید</span> text/html 2016-01-06T07:03:03+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) گام به گام عملی و مستند دوستی و انس با روح یک شهید http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/647 <div><br></div><div>هممون میدونیم شهید زندست و به انقلابی که به ثمر رسونده, سر میزنه و مدام اونو از گزند خطرات و تهدیدات حفظ میکنه.&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>حالا تصور کنیم یا یکی از شهدا بتونیم رابطه دوستی - عاطفی برقرار کنیم....&nbsp;</div><div><br></div><div>فکر میکنین چه اتفاقی میفته !؟</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; روح شهید با روح شما رفیق و همراه میشه.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; از فردا حضور شهید رو همیشه کنار خودتون احساس میکنید چون روح شما همیشه همراهتونه !</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; در طول روز هواتونو داره ( موقع درس خوندن, نماز و انجام طاعات, غذا خوردن, مسجد رفتن, گردش و همه فعالیته ها.... )&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; براتون مدام دعا میکنه چون شهدا فوق العاده رفیق باز بودن و هستند !</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; نه تنها برای نماز صبح که بعد از مدتی برای خوندن نماز شب هایی باصفا بیدارتون میکنن.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; در هر مرحله از زندگی که چند گزینه انتخاب داشته باشید, به راحتی گزینه اصلح رو نشونتون میدن.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; لذت بندگی, عبادت, طاعت و معنویت رو به دوست خودشون خواهند چشاند.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; برای جوونهای در آستانه ازدواج, یه همسر خوب پیدا میکنن. یه دختر خانم یا آقا پسر خوب که اتفاقا اونم به شهید شما ارادت داره !!!</div><div>حالا به این مثلث فکر کنین :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;شما + دوست شهید شما + همسر شما (ارادتمند دیگر شهید)</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;و در نهایت و اوج این رابطه این مثلث شکل خواهد گرفت :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;شما + دوست شهید شما + خــدا</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; نسئل الله منازل الشهداء</div><div>&nbsp;</div><div>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;گام (1) : انتخاب فقط 1 شهید</div><div>&nbsp; گام (2) : عهد بستن با شهید</div><div>&nbsp; گام (3) : شناخت شهید</div><div>&nbsp; گام (4) : هدیه ثواب اعمال خود به روح شهید</div><div>&nbsp; گام (5) : درگیر کردن خود با شهید</div><div>&nbsp; &nbsp;گام (6) : عدم گناه در حضور رفیق !</div><div>&nbsp; گام (7) : اولین پاسخ شهید</div><div>&nbsp; گام (8) : حفظ و تقویت رابطه تا شهادت</div><div>&nbsp;</div><div><br></div><div>این آموزش توسط یکی از شهدای موجود در پوستر فوق ( بصورت الهام به یکی از دوستان مورداعتماد حقیر ) &nbsp;ارائه شده که بنده سراپاتقصیر وظیفه بازنشر اونو دارم و بابت این لطف الهی بینهایت شاکرم.</div><div>&nbsp;</div><div>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</div><div><br></div><div>&nbsp; گام (1) : انتخاب فقط 1 شهید :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خیلی مهمه فقط یک شهید انتخاب کنید. نگید من به یه گُردان شهید رو میزنم بلکه یکیشون جوابمو بده ! شهدا در آخرالزمان اینقد غریب و مظلوم اند که منتظر یه نیت پاک و باصفا هستن تا خودشونو نشون بدن.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آلبوم شهدا رو باز کنید یا میتونید از عکس بالا کمک بگیرید. اولین ملاک انتخاب شهید قیافه و صورت شهیده. ببینید با لبخند کدوم شهید ته دلتون خالی میشه، ذوق میکنید، به وجد میایید !؟</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; آفرین. درسته. این همون دوست شماست.</div><div><br></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; گام (2) : عهد بستن با شهید :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; یه جا که جلو چشمتون باشه بنویسید و امضاءکنید :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;با دوست شهیدم عهد میبندم پای رفاقت او تا لحظه شهادت خودم خواهم موند و ازتذکرات دوستانه او به هیچ وجه رو بر نمیگردونم.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; گام (3) : شناخت شهید :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;تا میتونید از دوست شهیدتون اطلاعات جمع آوری کنید. ( عکس, متن, صوت, کلیپ, دستنوشته, وصیتنامه, خاطرات همرزمان, خاطرات همسر شهید, پوستر و ....)</div><div>بصورت خرید از فروشگاه و &nbsp;دانلود از اینترنت.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; گام (4) : هدیه ثواب اعمال خود به روح شهید :</div><div>&nbsp; از همین الان هر کار خیر و ثوابی انجام میدید مثل ( نماز واجب و مستحبی, ادعیه, زیارات, صدقه, حتی درس خواندن برای رضایت خدا, روزه و خمس و زکات و ....) سریع در ابتدا یا انتهای آن به زبان بیاورید :</div><div>( خدایا طاعت من اگرچه ناقص است ولی یه نسخه از ثوابشو هدیه میکنم به روح دوست شهیدم )</div><div>طبق روایات نه تنها از ثواب شما کم نمیشه بلکه بابرکت تر هم خواهد شد !</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp;توجه : مطمئناً شهید با کمالات و رتبه ای که داره نیازی به ثواب ماها نداره. پس دلیل این گام چیه !؟؟</div><div>&nbsp; &nbsp; جواب : شما با اینکار ارادت و خلوص نیت و علاقتونو به شهید نشون میدید. یعنی به شهید میگید چیزی بهتر از ثواب اعمال یافت نکردم که تقدیم دوست کنم.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; گام (5) : درگیر کردن خود با شهید :</div><div>? سریعا همین الان عکس بک گراند گوشی موبایلتونو عوض کنین و عکس شهید رو بذارید.</div><div>از امروز همه پیامک ها و تماس هاتون توسط دوست شما بررسی میشه !</div><div>? همینکارو برای دسکتاپ کامپیوتر هم انجام بدید.</div><div>? &nbsp;محل کارتون, کیف جیبی, داشبورد ماشین, هرجا میتونید یه عکس یا نشونه از شهیدتون بذارید.</div><div>? &nbsp;صبح اولین نفر به دوست شهیدتون صبح بخیر بگید و شب هم آخرین شب بخیر...</div><div>? در طول روز تا میتونید با روح شهید حرف بزنید.</div><div>? مدام به او فکـــــــر کنید.</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;گام (6) : عدم گناه در حضور رفیق ! :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خود شهید اسم این گام رو گذاشته : آخرین حجاب !</div><div>روح شهید تا این گام 5 بسیار بسیار از شما راضیه و تمایل شدیدی به شروع رابطه داره ولی !</div><div>&nbsp;آیا در حضور دوستی معنوی روحانی به این باصفایی میتوان گناه کرد !؟</div><div>&nbsp;نگاه هامون, رابطمون با همکلاسی های نامحرم و اساتید نامحرم, چت با نامحرم, غیبت, دروغ, کاهل نمازی, کم فروشی, کم کاری در شغل, بداخلاقی در منزل و .....&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; جواب این سوال با خود شما....</div><div>&nbsp; گام (7) : اولین پاسخ شهید :</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; کمی صبر و استقامت در گام 6 آنچنان شیرینی ای در این گام برای شما خواهد داشت که در گام بعدی انجام گناه براتون سخت تر از انجام ندادن اونه !</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ? با افتخار منتظر برخی نشانه ها باشید &nbsp;:</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;خواب دوست شهیدتونو میبینید.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;مکاشفه ای در روز.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;دعوت به قبور شهدا و راهیان نور جنوب و غرب.</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; پیامی, نشانه ای, گفتگویی و ......</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;انواع روزی های معنوی جدید...</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; گام (8) : حفظ و تقویت رابطه تا شهادت :</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; گام های سختی را گذرانده اید. درست است ؟</div><div>مطمئناً با شیرینی ای که چشیده اید از این مسیر خارج نخواهید شد.</div> text/html 2016-01-05T12:51:20+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) آیا رابطه شما با همسرتان خراب شده است؟ (تست روانشناسی) http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/646 <p class=" " dir="rtl" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif">شاید فکر می کنید زندگی کردن نیازی به مهارت ندارد و همه ما ذاتا می دانیم چگونه زندگی کنیم اما اگر این طور بود هیچ مشکلی را در زندگی زناشویی خود تجربه نمی کردیم در صورتی که هر کدام از ما در زندگی دچار مشکلات کوچک و بزرگی هستیم که نمی دانیم چگونه به وجود آمده اند و چگونه می توانیم آنها را برطرف کنیم. وقتی بدانیم مشکلات از کجا آغاز می شوند و چگونه ادامه می یابند و بزرگ می شوند، می توانیم جلوی آنها را بگیریم و وقتی بدانیم یک زندگی بدون مشکل یا حداقل مشکلات چه مزیت هایی دارد آن وقت قبل از هر چیز درصدد یادگیری مهارت های زندگی برمی آییم. ریشه بسیاری از مشکلات ما در زندگی افکار غیرمنطقی است که بین زن و شوهر ایجاد می شود و این افکار رفتارهای غلط ما را در پی دارد که نهایتا بروز مشکلات زناشویی نتیجه آنهاست.</font></p><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: justify; background-color: rgb(242, 242, 242);"><br><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><br><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 19.5px;"></p></font><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 18px;"></p><p dir="rtl" class=" " style="line-height: 18px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">افکار غیرمنطقی؛ دیواری بین زن و شوهر</span></p><p dir="rtl" class=" " style="line-height: 18px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">همه باید مرا تایید کنند و دوستم داشته باشند مثلا همسرم بیشتر از اینکه به خودش فکر کند باید به من فکر کند. من باید فردی با کفایت و باهوش باشم و در همه جنبه های ازدواج به بهترین شکل عمل کنم. باید بدانیم هیچ کس کامل نیست و اگر ما این گونه فکر کنیم به هر حال یک جا ممکن است در زندگی درست عمل نکنیم و آن وقت است که احساس بی کفایتی و اینکه همسر خوبی نیستیم ما را می آزارد. کار اشتباه باید به شدت تنبیه شود و باید کارهای اشتباه همسرم را تلافی کنم. کسانی که این گونه فکر می کنند می خواهند همسرشان را آن طور که دوست دارند اصلاح کنند که هیچ گاه نیز نمی توانند چراکه این روش نتیجه عکس می دهد. هرگاه همسرم کاری را اشتباه انجام دهد او را سرزنش می کنم.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="line-height: 18px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">سرزنش بزرگ ترین آسیب ها را به زندگی مشترک وارد می آورد. همسرم باید بداند من چه می خواهم و من خواسته هایم را به او نمی گویم. بعضی ها فکر می کنند اگر خواسته های شان را به همسرشان بگویند از ارزش آن کم می شود و دیگر فایده ای ندارد. باید خواسته ها را گفت به ویژه مردها معمولا خواسته های زنان را نمی دانند. اگر همه چیز وفق مراد من پیش نرود، فاجعه است و آنچه می خواهم از همه چیز مهم تر است. با این باور هیچ گاه توقعات مان برآورده نشده و رنجش ها روی هم انباشته می شود. نکند زندگی زناشویی ام در خطر قرار گیرد و من و همسرم با شکست روبه رو شویم. ترسیدن از آینده می تواند آینده را خراب کند و وقتی راجع به مسئله ای تفکرات منفی وجود داشته باشد ناخودآگاه درست پیش نخواهد رفت. لزومی ندارد که وقتی اتفاق بدی نیفتاده است ما از ترس آن اتفاق زندگی خود را تلخ کنیم. این تفکرات غیرمنطقی می تواند ضربه های سهمگینی به زندگی وارد کند اما اگر بتوان آنان را با افکار منطقی جایگزین کرد هم خودمان راحت تر زندگی می کنیم و هم همسرمان.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="line-height: 18px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="line-height: 18px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">حال به سؤال های زیر پاسخ دهید:</span></p><p dir="rtl" class=" " style="line-height: 18px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">شاید این مـوارد بـه دلـیـل رفـتـارهـای شما به وجود آمـده باشند. به هر حال دلیـل بـروز آنها هر چه باشد، شایـد وقت آن رسیده که نگـاه دقیق تری به رابطه خود بیندازیـد و تصمیم خود را برای ادامه یا قطع آن اتخاذ کنید.</span></p>&nbsp;<p></p><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><font size="2" face="tahoma,verdana,arial,helvetica,sans-serif"><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۱ .&nbsp;&nbsp;اگر در موقعیتی دور از همسرتان هستید، چند روز است که با شما تماس نگرفته است؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;مدام تماس می گیرد و جویای حالم می شود</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">یک روز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۲ روز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">زیاد پیش می آید که از هم بی خبر باشیم.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۲ .&nbsp;&nbsp;هر چند وقت یکبار دعوا می کنید؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">هفته ای یک بار</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">هر ۲،۳ روز یکبار</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">روزی یک بار</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">روزی چند بار</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۳ . آیا شده این اواخر چندین ساعت ناپدید شود یا کارهای مشکوک از او سر بزند؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">اصلا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">به ندرت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">گاهی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">بله</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۴.&nbsp;&nbsp;آیا در صحبت هایش کلمه ما تبدیل به من شده است؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">اصلا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">به ندرت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">گاهی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">بله</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="" dir="ltr">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۵ .&nbsp;&nbsp;بیشتر اوقات فراغتش را چگونه صرف می کند؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-right: 35.5pt; text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">با من</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-right: 35.5pt; text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">تنها مشغول کاری می شود.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-right: 35.5pt; text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">نمی دانم.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-right: 35.5pt; text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">با دوستانش</span></p><p dir="rtl" class=" " style="margin-right: 35.5pt; text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۶ .&nbsp;&nbsp;آیا با هم اختلاط می کنید؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">هر روز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">هفته ای یک تا ۲ روز</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">شاید ماهی یک بار</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">اصلا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۷ .&nbsp;&nbsp;آیا در جمع یا مهمانی ای که می روید، کسی متوجه تنش و خلاء عاطفی بین تان می شود؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">خیر همه چیز مثل همیشه است.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">خیر قرار گذاشتیم جلوی دیگران نقش بازی کنیم.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">به ندرت کسی متوجه می شود.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">بله، اکثرا متوجه می شوند.</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۸ .&nbsp;&nbsp;آیا زیاد از حد از شما انتقاد می کند؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">خیر</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">به ندرت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">گاهی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">بله</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۹ .&nbsp;&nbsp;آیا در اوقات فراغت حرف مشترک یا سرگرمی مشترکی دارید؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">بله</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">گاهی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">به ندرت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">اصلا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">۱۰ .&nbsp;&nbsp;آیا با شما مخالفت می کند؟</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">1-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">اصلا</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">2-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">به ندرت</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">3-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">گاهی</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span tahoma","sans-serif";"="">4-<span times="" new="" roman";"="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">همیشه</span></p><p dir="rtl" class=" " style="text-indent: 32.8pt; line-height: 19.5px;"><span lang="FA" tahoma","sans-serif";"="">&nbsp;</span></p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 19.5px;">________________________________________</p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 19.5px;">&nbsp;کلید تست ..&nbsp;<br><br>در ادامه مطلب ...&nbsp;</p><p class=" " dir="rtl" style="line-height: 19.5px;"><br></p></font></font></div> text/html 2015-12-24T13:41:56+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) سکانسی از فیلم کیمیا http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/645 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/9tsm_12357706_1523856161240779_838947575_n.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>یه سکانس واقعی ...&nbsp;</div> text/html 2015-12-24T13:41:30+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) چند خط برای مردان مرد روزگار ... http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/644 <div><br></div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/e98_3131412.jpg" alt=""> <div><br></div><div><div>***************</div><div><br></div><div>جای "شهید همت" خالی</div><div>&nbsp;</div><div>که خانمش میگفت:</div><div>&nbsp;</div><div>همیشه به شوخی بهش میگفتم اگه بدون ما بری گوشتو میبرم..</div><div>&nbsp;</div><div>اما وقتی جنازه رو اوردن دیدم که اصلا سری در کار نیست...</div><div><br></div><div>*************</div><div><br></div><div>جای "شهید چمران" خالی</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;که یه روسری به همسر لبنانی اش</div><div>&nbsp;</div><div>غاده جابر هدیه داد و گفت:</div><div>&nbsp;</div><div>بچه های یتیم خانه دوست دارن شما را با حجاب ببینن...</div><div><br></div><div>************</div><div><br></div><div>جای "شهید حمید باکری" خالی</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;که خانم فاطمه امیرانی همسرش میگفت:</div><div>&nbsp;</div><div>به چشم من خوشگلترین پاسدار روی زمین بود...</div><div><br></div><div>***********</div><div><br></div><div>جای "شهید زین الدین" خالی که میگفت:</div><div>&nbsp;</div><div>در زمان غیبت امام زمان به کسی منتظر میگویند که</div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;منتظر شهادت باشد...</div><div><br></div><div>خانمش میگفت: &nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>هنوزم که هنوزه صدای کمیل خواندنش را میشنوم..</div><div>&nbsp;</div><div>آیا باورمان میشود..؟</div></div><div><br></div> text/html 2015-12-24T13:22:56+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) آیا کودک شما در آموختن ریاضی مشکل دارد؟ http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/642 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 18pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="line-height: 22.5pt; font-size: 7.5pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="line-height: 22.5pt; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);">بسیاری از اولیا برای كمك به كودك خود در آموختن ریاضیات ، سعی میكنند به روشهای گوناگون متوصل شوند تا مفاهیم پیچیده ی ریاضی را به او بیاموزند . برای اینكه كودك بهترین كمك را دریافت كند ، باید هدف را ایجاد اشتیاق هرچه بیشتر در نظر گرفت و سعی كرد تا آنجا كه ممكن است فشار را كاهش داد</span><span dir="LTR" style="line-height: 22.5pt;"></span><span dir="LTR" style="line-height: 22.5pt; font-size: 10pt; font-family: Tahoma, sans-serif; color: rgb(31, 31, 31);"><span dir="LTR"></span> .</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">انگیزه ی یادگیری را با نشان دادن كاربرد گسترده ریاضی در زندگی روزمره و اینكه خود اولیا احساس منفی خود را از ریاضی به كودك القا نكنند ، می توان قوی تر ساخت</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/vmgd_qq3.jpg" alt=""><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">سعی كنید احساس شخصی شما نسبت به</span><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/wit.html" target="_blank"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-size:11.0pt;color:#202020; text-decoration:none;text-underline:none"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt;color:#202020; text-decoration:none;text-underline:none">ریاضی</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="RTL"></span>، شناخت كودك را از دنیای اعداد و محاسبات تحت تاثیر قرار ندهد. زمان روش های آزار دهنده ای برای آموزش مفاهیم ریاضی سپری شده و نگاه جدید سعی در هر چه بیشتر كاربردی تر ساختن این آموزش دارد تا آموخته های كودكان با جهان واقعیت سازگارتر باشد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">با كاربرد روزمره ریاضی در زندگی ، كودك به اهمیت این مهارت پی خواهد برد. مثلا به هنگام پرداخت صورت حساب خرید یا اندازه گیری متراژ منزل یا محاسبه وزن مواد غذایی در آشپزی ، می توان كودك را به كمك طلبید . با توضیح شغل های مختلف مثل مهندسان ، دارو سازان و ستاره شناسان ، دید گاه او به كاربرد ریاضی گسترده تر خواهد شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">با صدای بلند حساب كردن در منزل یا فروشگاه ، كه روند محاسبه را به كودك نشان می دهد نیز روش موثری است . مثلا ، وقتی كودك از شما تقاضای شیرینی می كند با گفتن اینكه " خوب ، اگر از این پنج شیرینی یكی را تو بخوری و یكی هم خواهرت بخورد برای من و پدرت چند تا باقی می ماند؟ " از او بخواهید كه او هم با صدای بلند حسابش را به شما بگوید . مهمتر از جواب درست یا نادرست او ، روالی است كه او برای رسیدن به جواب استفاده می كند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">بسته به علاقه كودك و البته نظر معلم او ، گاهی و نه همیشه ، ماشین حساب و نرم افزار های رایانه ای برای ایجاد هیجان نسبت به مفاهیم ریاضی و محاسبات مفید خواهد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/39ob_qq2.jpg" alt=""></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">یك ساعت عقربه ای برای كودك تهیه كنید . گاهی از او سئوالاتی در مورد زمان بپرسید . مثلا : " اگر برادرت ساعت 4 بیاید ، چند دقیقه ی دیگر باید منتظر باشیم ؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span>"<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><a href="http://www.beytoote.com/baby/psychology-baby/wit.html" target="_blank"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="font-size:11.0pt;mso-ansi-font-size:10.0pt; color:#202020;text-decoration:none;text-underline:none">كودك</span></a></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">بخواهید وزن اشیا ، لوازم منزل ، كتاب و ... را حدس بزند . خود شما هم حدس بزنید و بعد با ترازو تعیین كنید كه كدام یك نزدیكتر حدس زده است . یك روش دیگر جمع زدن اندازه ی قد یا وزن اعضای خانواده است تا معلوم شود در مجموع قد یا وزن خانواده شما چقدر است .این روش برای تمرین جمع اعداد سه یا دو رقمی مناسب است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">بازی های خرید و فروش با مقدار های مختلف پول كودك را با مفهو م پول و محاسبه آن آشنا می كند . بازی هایی مثل مونو پولی ،هنوز برای بسیاری از اولیا و كودكان جالب است . یك بازی دیگر هم پیشنهاد می شود: با كمك یك تاس اعداد ، اعضای خانواده عددی را بین یك وشش بدست می آورند و برابر آن سكه معینی -مثلا یك تومانی - دریافت می كنند ، وقتی مجموع سكه ها به رقمی قابل تعویض رسید ، آنرا با اسكناس یا سكه ی پر ارزش تر ، معاوضه می كنند . وقتی بودجه فرضی تمام شد ، كسی كه بیشترین میزان پول را بدست آورده است ، برنده می شود . در مثالی دیگر، می توان كودك را با بودجه ای معین برای خرید لوازم یك وعده غذا به حساب دعوت كرد و دید كه چطور بودجه بندی را می آموزد و آیا حدس های او قابل انجام است؟ و اگر چنین بود بر همان اساس خرید انجام بشود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; text-align: center; text-indent: -0.25in; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><!--[if !supportLists]--><span style="font-size:10.0pt;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol; mso-bidi-font-family:Symbol;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">·<span style="font-stretch: normal; font-size: 7pt; line-height: normal; font-family: 'Times New Roman';">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span><!--[endif]--><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">یك روش برای آشنایی وی با مفهوم حجم ، وزن و نسبت این است كه با كمك ظروف اندازه گیری از او بخواهید مقادیر برنج ، حبوبات یا مایعات را برای تهیه ی غذا پیمانه كند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .</span><span style="color: rgb(31, 31, 31); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 10pt; line-height: 22.5pt;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA">گاهی اولیا نگران توان یادگیری فرزندشان هستند . در این شرایط ، معلمان بهترین داوری را عرضه می كنند زیرا امكان مقایسه كودك را در كنار همكلاسان دیگر و شرایط مختلف مدرسه دارند . علائمی مانند مشكل در یاد آوری ارقام ، اشتباه نوشتن اعداد مثلا 7 با 8 یا 3 با 2 ، كلافه شدن و بیقراری هنگام كار با ارقام ، ناتوانی در دنبال كردن دستور العمل های ساده ریاضی ، ناتوانی در درك مفاهیم ذهنی مثل بزرگتر و كوچكتر یا قبل و بعد یا كم سن تر و مسن تر و اضطراب بالا در مورد تكالیف ریاضی كه اگر همه یا اغلب شان در یك كودك دیده شود باید با معلم كودك صحبت نمود . چون قبل از آنكه تشخیص اختلال یادگیری مطرح شود باید این احتمال كه شاید كودك تحت فشار زیاد تر از حد توان است یا نیازمند تمرین هایی مانند آنچه در بالا ذكر شد است ، رد شود . سرانجام ممكن است اولیا و معلم ، به این نتیجه برسند كه كمك روانپزشكی برای كودك لازم است</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><span dir="LTR"></span> .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: center; line-height: 22.5pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#1F1F1F;mso-bidi-language:AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align:center;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2015-12-14T06:19:23+01:00 aliasgharghorbany.mihanblog.com حاج اصغر شلمچه (قربانی ) نگاه نافض ... http://aliasgharghorbany.mihanblog.com/post/639 <div><br></div><div>کشوری که ولایت فقیه دارد در امنیت است مادامی که مردمش قدر دان این &nbsp;نعمت الهی به شیعیان مرتضی علی باشند ... شعری تقدیم به ولایت</div><div><br></div><div><br></div><div>به سوریه &nbsp;و عراق و یمن و افغانستان و بینان و فلسطین و کشورهای دیگری در اروپا و قاره امریکا بنگرید ...&nbsp;</div><div><br></div><div>ولی فقیه شجاع و بی باک و هوشیار و سیدی از سلاله های حضرت زهرا س ...&nbsp;</div><div><br></div><div>سید علی پاینده باد ... تا ظهور مهدی فاطمه ...&nbsp;</div><div><br></div><div></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/5d0c_107.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div>درد از چشم تو پیداست،فقط فرمان ده</div><div>امر تو تاج سر ماست،فقط فرمان ده</div><div><br></div><div>دارد از دردشما سینه ی مامیسوزد</div><div>بانی معرکه پیداست،فقط فرمان ده</div><div><br></div><div>حرم امن خدا دست یزید افتاده</div><div>بین شان هلهله بر پاست،فقط فرمان ده</div><div><br></div><div>مرگ هر داعشی وآل سعودی امروز</div><div>بسته بر امر توآقاست،فقط فرمان ده</div><div><br></div><div>لشگرت منتظر توست که ثابت بکند</div><div>بهترین لشگر دنیاست،فقط فرمان ده</div><div><br></div><div>هیچ کس باعث خشنودی ما ها نشود</div><div>خنده ی روی تو زیباست فقط،فرمان ده</div><div><br></div><div>رهبرم وصف شما را ،غزلی،میخواهد</div><div>غزل از جنس ارادت، به ولی، میخواهد</div><div><br></div><div>دل هر بچه ولایی به خدا آقاجان</div><div>چون تو شخصیت بین المللی میخواهد</div><div><br></div><div>روبروی همه، روبه صفتان دنیا</div><div>شیرمردی چو تو،با صوت جلی میخواهد</div><div><br></div><div>خطبه هایت زده آتش به نهاد دشمن&nbsp;</div><div>عرصه ی عشق،بسان تو،یلی میخواهد&nbsp;</div><div><br></div><div>کشور ومملکت حضرت مهدی(عج)بی شک</div><div>نایب مقتدر از نسل علی میخواهد</div><div><br></div><div>ما نمردیم شما غم بخورید آقاجان</div><div>یک اشاره ز تو، عکس العملی میخواهد</div><div><br></div><div>شده عمار تو سردار سلیمانی ها&nbsp;</div><div>همچو او،منطقه مرد جدلی میخواهد&nbsp;</div><div><br></div><div>داعش از هیبت عمار شمامیلرزد&nbsp;</div><div>وصف یاران تو،ضرب المثلی میخواهد&nbsp;</div><div><br></div><div>هرکه بامش بیش،برفش نه،ابهت بیشتر&nbsp;</div><div>چون جهان ، رهبری، بی بدلی میخواهد&nbsp;</div><div><br></div><div>صحبت ازوصف تو شد،بهلول زنجانی گفت&nbsp;</div><div>نامی از صاحب این شعر،بلی میخواهد</div></div><div><br></div>