تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - ۱۰ توصیه رهبر انقلاب درباره‌ی نماز ♥•٠·˙۱. برای حضور قلب در نماز تمرین کنیم.
۲. معنای کلمات نماز را بدانیم.
۳. مستحبات نماز، حضور قلب را افزایش می‌دهد
۴. نماز را با اخلاص بجا آورید نه از روی ریا
۵. مراقب باشیم نماز بی‌توجه قساوت قلب می‌آورد
۶. در جوانی خود را به خوب نماز خواندن عادت دهید
۷. نباید نماز را سبک بشماریم
۸. نماز را اول وقت بخوانید
۹. نماز را به جماعت و در مسجد بخوانید
۱۰. تا می‌توانید نافله بخوانید