تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - آنچه در زیر می آید 50 نام و یا صفت برای روز غدیر است که از روایات برگرفته شده است:


۱) بزرگترین عید خدا؛ "عیدالله الاکبر" (۱)

۲) روز گشایش؛ "یوم وقوع الفرج" (۲)

۳) روز خشنودی پروردگار؛ " یوم مرضاة الرحمن" (۳)

۴) روز زبونی شیطان؛ " یوم مرغمة الشیطان" (۴)

۵) روز مشعل فروزان دین؛ " یوم منار الدین" (۵)

۶) روز بپا خاستن؛ " یوم القیام" (۶)

۷) روز شادمانی؛ " یوم السرور" (۷)

۸) روز لبخند؛ " یوم التبسم" (۸)

۹) روز راهنمایی؛ " یوم الارشاد" (۹)

۱۰) روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان؛ "یوم رفع الدرج" (۱۰)

۱۱) روز روشن شدن دلایل خدا؛ " یوم وضوح الحجج" (۱۱)

۱۲) روز آزمایش بندگان؛ " یوم محنة العباد" (۱۲)

۱۳) روز راندن شیطان؛ " یوم دحر الشیطان" (۱۳)

۱۴) روز آشکار کردن حقیقت؛ " یوم الایضاح" (۱۴)

۱۵) روز بیان کردن حقایق ایمان؛ " یوم البیان عن حقایق الایمان" (۱۵)

۱۶) روز ولایت؛ " یوم الولایة" (۱۶)

۱۷) روز کرامت؛ " یوم الکرامة" (۱۷)

۱۸) روز کمال دین؛ " یوم کمال الدین" (۱۸)

۱۹) روز جداسازی حق از باطل؛ " یوم الفصل" (۱۹)

۲۰) روز برهان؛ " یوم البرهان" (۲۰)

۲۱) روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ " یوم نصب امیرالمؤمنین(ع) " (۲۱)

۲۲) روز گواهی و گواهان؛ " یوم الشاهد و المشهود" (۲۲)

۲۳) روز پیمان؛ " یوم العهد المعهود" (۲۳)

۲۴) روز میثاق؛ " یوم المیثاق المأخوذ" (۲۴)

۲۵) روز آراستن؛ " یوم الزینة" (۲۵)

۲۶) روز قبولی اعمال شیعیان؛ " یوم قبول اعمال الشیعة" (۲۶)

۲۷) روز رهنمونی به رهنمایان؛ " یوم الدلیل علی الرواد" (۲۷)

۲۸) روز امن و امان؛ " یوم الامن المأمون" (۲۸)

۲۹) روز آشکار کردن امور پنهان؛ " یوم ابلاء السرائر" (۲۹)

۳۰) عید اهل بیت(ع)؛ " عید اهل البیت(ع)" (۳۰)

۳۱) عید شیعیان؛ " عید الشیعة" (۳۱)

۳۲) روز عبادت؛ " یوم العبادة" (۳۲)

۳۳) روز اتمام نعمت؛ " یوم تمام النعمة" (۳۳)

۳۴) روز اظهار گوهر مصون؛ " یوم اظهار المصون من المکنون" (۳۴)

۳۵) روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ " یوم ابلاء خفایا الصدور" (۳۵)

۳۶) روز تصریح برگزیدگان؛ " یوم النصوص علی اهل الخصوص" (۳۶)

۳۷) روز محمد(ص) و آل محمد(ص)؛ " یوم محمد(ص) وآل محمد(ص)" (۳۷)

۳۸) روز نماز؛ " یوم الصلاة" (۳۸)

۳۹) روز شکرگزاری؛ " یوم الشکر" (۳۹)

۴۰) روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ " یوم الدوح" (۴۰)

۴۱) روز غدیر؛ "یوم الغدیر" (۴۱)

۴۲) روز روزه داری؛ " یوم الصیام" (۴۲)

۴۳) روز اطعام؛ " یوم اطعام الطعام" (۴۳)

۴۴) روز جشن؛ " یوم العید" (۴۴)

۴۵) روز عالم بالا؛ " یوم الملأ الاعلی" (۴۵)

۴۶) روز کامل کردن دین؛ " یوم اکمال الدین" (۴۶)

۴۷) روز شادابی؛ " یوم الفرح" (۴۷)

۴۸) روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ " یوم الافصاح عن المقام الصراح" (۴۸)

۴۹) روز افشای پیوند میان کفر و نفاق؛" یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود" (۴۹)

۵۰) روز گردهمایی و تعهد حاضران؛ " یوم الجمع المسؤول" (۵۰)

سخن شیطان با پیامبر در غدیر

شیطان در روز غدیر به صورت پیرمردى زیبا روى نزد پیامبر صلى اللَّه علیه و آله آمد و گفت:

اى محمد، چقدر كم اند آنان كه واقعاً طبق گفته هایت با تو بیعت مى كنند!! [ بحارالانوار: ج 37 ص 135. عوالم: ج 3:15 ص 303. ] 

حزن شیطان در غدیر، و سرور او در سقیفه

امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به من خبر داد كه: ابلیس و رؤساى اصحاب او هنگام منصوب شدن من در روز غدیر حاضر بودند. در آن روز، اصحاب ابلیس رو به او كردند و گفتند:

این امت مورد رحمت قرار گرفتند و از گمراهى محفوظ شدند، و دیگر نه ما را و نه تو را بر آنان راهى نیست، چرا كه امام و پناه خود بعد از پیامبرشان را شناختند.

ابلیس با ناراحتى و اندوه از آنان جدا شد.

امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه ى كلامش فرمود: پیامبر صلى اللَّه علیه و آله به من خبر داد: آن هنگام كه مردم بعد از وفات من بیعت تو را بشكنند، ابلیس اصحابش را جمع مى كند و آنان در مقابل او به سجده در مى آیند و مى گویند:

اى آقاى ما، اى بزرگِ ما، تو بودى كه آدم را از بهشت بیرون كردى!

ابلیس مى گوید:

كدام امت بعد از پیامبرشان گمراه نشدند؟! هرگز!! شما گمان مى كنید من بر اینان سلطه و راهى ندارم؟! چگونه دیدید مرا هنگامى كه كارى كردم تا امر خدا و پیامبر را در باره ى اطاعتِ على بن ابى طالب كنار گذاردند؟... [ كتاب سلیم: ح 579. روضه ى كافی: ص 343 ح 541. ]