تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - نظرمجله فرانسوی اکومد در مورد وضعیت آرایش درایرانصورت هایی که دیگر واقعی و دل نشین نیستند. زنان ایرانی چهره خود را پشت نقاب سنگینی از آرایش و عمل زیبایی قایم میکنند.تعجب آور است زنان این کشور علی رغم آموزه های دینی خود شبیه پورن استارها و ستاره های فیلم های پورنو آمریکایی آرایش میکنند.اینجور صورت آرایی ها تنهادر فیلم های 3ک.سی دیده میشود. ما در خیابان های اروپا بسیار کم با چنین مواردی روبرو میشویم.در ایران صورت زنان بیشتر از آنکه حس خوبی القا کند حس شهوت را بر انگیخته میکند!. خرید و فروش کتاب در مقابل خرید و فروش لوازم آرایشی بسیار بسیار کم و ناچیز جلوه میکند. در ایران مقدار خرید و فروش یک سال کتاب برابر است با میزان خرید و فروش یک روز یا نیمه ای از روز ابزار آرایش! این یعنی جهان سوم.
جایی که مردم آن نسبت به شعور خود بی تفاوت تر از ظاهرخود هستند!

**********************************
بچه شیعه به خود بیا که دشمن در همین نزدیکیست دشمن را نمیشه با چشم دید دشمن با ابزار پیشرفته و مدرنی به اسم جنگ نرم وارد دل ها شده جنگی که ابزار هایش روزبه روز گسترده تر میشه .این شما هستید که باید با بصیرت باشید و ابزار هایش را شناسیایی کنید .ابزار های که بیشتر جوانان را به سوی خود میکشد به سوی فرهنگ های خالی از انسانیت .نمونه یکی از این ابزار ها همین شبکه های اجتماعی است که روز به روز در حال گسترده شدن است اگه در دست هر جوان امروز را ببینی یک گوشی هوشمند وجود داره گوشی های که خیلی کم میشه باهاشون حرف زد یا با پدر و مادر یا خویشاوندان تماس گرفت این گوشی ها را خیلی ها فقط برای شبکه های اجتماعی همچون وایبر،وات ساپ،تانگو ،اینستاگرام،و هزاران چیز های بی فایده دیگه خریداری میکنند.مطلب بالا ( نظرمجله فرانسوی اکومد در مورد وضعیت آرایش درایران) یک هشداری برای همه است .