تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - یادش بخیر ...
یکشنبه 26 بهمن 1393

یادش بخیر ...

   نوشته شده توسط: حاج اصغر شلمچه (قربانی )    

یاد پلاک بخیر؛ که شماره ی پرواز بود
یاد چفیه بخیر؛ که علامت زهد بود و برآورنده بسیاری از نیازها؛
یاد پوتین هایی بخیر؛ که مشکی بودند اما از پس خود ذره ای تیرگی و تاریکی بر جای نگذاشتند؛
یاد لباس هایی بخیر؛ که از بس عزیز بودند، خدا زمین را به رنگ آنها آفرید؛
یاد بی سیم بخیر؛ که رابط آن ها و آسمان بود؛
یاد مین بخیر؛ که سکوی پرواز بود؛
یاد گلوله ها بخیر؛ که قاصد وصال بودند؛
یاد سنگر بخیر؛ که مفصل ترین میهمانی اشک و خلوص را بدون خرج های کلان ترتیب می داد؛
کوتاهی کردیم... فریب خوردیم ... فراموش کردیم 
شهدا شرمنده ایم ...