تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - هیچی دیگه اینم جواب امام راحل به حسن کلید ساز◄ این همان است که قدرت‌های بزرگ می‌خواهند...

دکتر می فهمی ...

نکنه می خوای بگی امام خمینی ام بره ....

نه نکن حسن نکن ..

امام اگه تو و رفیقات بزارید جاش تو بهشت برینه