تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - شیعه ازموده را ازمودن خطاست .. اکنون وقت یاری است


یاری ولی خدا تامل پذیر نیست !

حتی به قدر تعویض لباس ...