تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - ترویج فساد دولتی ایا شدنی است ؟؟ اری شدنی است ..

بی توجهی دولت به تورهای گردشگری

وقتی رئیس دولت تدبیر و امید در عملی کردن وعده های انتخاباتی خود ناتوان بوده به همین دلیل از هر دری وارد میشوند که محبوبیت خود را دو باره بدست بیاورد که خواه بخواهد از طریق رفع فیلتر فیس بوک باشد یا دادن آزادی های غیر مشروع باشد .