تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - یادش به خیر یه زمانی مرد داشتیم تو خاک دشمن اسر بود تازه ... !

یادش به خیر یه زمانی مرد داشتیم تو کشورمون!

تو کشورمون که نه ! تو خاک دشمن .....

اسیر دست دشمن بود !

خانومه بی حجاب میومد مصاحبه کنه

میگفت تا روسری سرت نکنی حرف نمیزنم

ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است

حالا اشی خانوم میاد اینجا شالشو میندازه رو دوشش میره منبر!!!

عرف دیپلماتیک کیلو چند؟! که اشی بخواد به قوانین ما اهمیت بده!

ظریف آقام که نیشش تا بناگوش باز میشه! طبق معمول....