تبلیغات
افلاکیان (حاج اصغر شلمچه) - 40 توصیه اقای قرایتی به اقایان
شنبه 20 اردیبهشت 1393

40 توصیه اقای قرایتی به اقایان

   نوشته شده توسط: حاج اصغر شلمچه (قربانی )    

40 توصیه استاد قرایتی به آقایان
♥•٠·

اقایان عزیز حتما بخونید ...

آقای عزیز!
1) به همسرت بگو : دوستت دارم!
2 ) واژه « دوست داشتن »را فقط برای او هزینه كن!
3 )همسر تو كریستاله ! مواظب باش او را نشكنی !
4 )كاری كن كه به تو ایمان بیاره !
5 )تو باید تكیه گاه خوبی براش باشی!
6)از عشقت برای او هزینه كن ، نه فقط از ثروتت!
7)زیبایی همسرت را ستایش كن!
8 )كارهایی كه از توانش بیرونه , به او واگذار نکن !
9)او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نكن!
10 )انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه !
11 )با بحث و جدل او را خسته نكن!
12 )نسبت به همسرت همیشه وفادار باش!
13) اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت كن!
14)همدردی و همدلی او را آرام می كنه !
15) قبل از انتقاد ازش تعریف كن!
16) سربسرش نگذار
17)اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه!
18) اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه!
19) از دست پختش تعریف كن !
20 )نیش او نوشه ، ناراحت نشو!
21) دل او را نشکن !
22 )مسخره اش نکن !
23) حسادت او را با تحقیر برنیانگیز!
24 )انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن ! "
25 )هر وقت بهت شک کرد ، با
صداقت و مهربانی مطمئنش کن!
26 ) اگه گفت : « ! به اندازه دنیا دوستت دارم »
27 )اگه گفت : تو منو دوست نداری !
من بدبختم که با تو ازدواج کردم !بلافاصله به او بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم!
28 )اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه ! بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می
گردونمت !
29 )اگه گفت : تو خیلی بدی ! بگو : عوضش تو خیلی خوبی !
30) اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر!
31 )اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو ! فقط نوازشش کن!
32) اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم ! بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری ! ازت متشکرم !
33 )اگه اخم کرد ! بهش بگو : اخم نکن , زشت می شی !
34) اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه !
35) اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد ، فقط شنونده خوبی باش!
36 )اگه گفت : من خواستگارای زیادی داشتم ! با لبخند بگو : پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم
که تو رو به چنگ آوردم!
37 )اگه گفت : تو زشتی ! بگو عوضش تو خوشگلی!
38) اگه بازم گفت : زشتی ! بهش بگو : زیبایی مرد در عقل اونه!
39 )اگه گفت : طلاق می خوام ! حتما به مشاور مراجعه کن !
40) دلآرامی كه داری دل در او بند!